2012
02.27

Turntable Blues

Pada bangsal lokomotif yang, MN Perdagangan #68 pada turntable bersedia untuk memasuki kemudahan penyelenggaraan.